Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

Wewnątrzszkolne Konkursy Przedmiotowe - 2009

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 30 listopada 2009 15:30

W listopadzie br. w gimnazjum odbyły się wewnątrzszkolne edycje konkursów przedmiotowych. Uczniowie rywalizowali w konkursach fizycznym, chemicznym, matematycznym, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologicznym.

 

Więcej: >>

 

Święto Niepodległości

Wpisany przez Administrator piątek, 13 listopada 2009 22:32

Z okazji Święta Niepodległości, odbył się w naszej szkole uroczysty apel, który przygotowali uczniowie z klas pierwszych i IIA pod kierunkiem Pań Zenobi Majewskiej, Jadwigi Misiurki oraz Agnieszki Lisiak.

Więcej: >>

   

65-lecie Ligi Obrony Kraju

Wpisany przez Administrator środa, 18 listopada 2009 22:30

22 października 2009 roku w Głogówku odbyła się uroczystość 65-lecia Ligi Obrony Kraju. Zaproszenie na galę otrzymała dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach pani Alina Nowak, która z rąk płk Grzegorza Jarząbka odebrała dla szkoły medal za zasługi dla LOK-u.

Więcej: >>

   

Zawody strzeleckie

Wpisany przez Administrator środa, 04 listopada 2009 22:25

26 października 2009 roku w szkolnej strzelnicy sportowej odbyły się zawody strzeleckie.
O tytuł najlepszego strzelca walczyło 18 osób.

Więcej: >>

   

Jubileusz 10-lecia gimnazjum

Wpisany przez Administrator środa, 21 października 2009 17:59

Środowy wieczór 14.10.2009 był zimny i deszczowy, ale w Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąclecia w Branicach atmosfera była gorąca. Szkoła zaprosiła w swoje progi wszystkich uczniów, nauczycieli, absolwentów i przyjaciół do świętowania jubileuszu 10-lecia swego istnienia.

Więcej: >>

   

Strona 70 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice