Kalendarium roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

L.p.

Organizacja

Termin

Uwagi

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.09.2019r.

 
2.

Testy diagnozujące „na starcie”

Wrzesień/ początek października

 

3.

Dzień Chłopca

30.09.2019 r.

 

4.

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów, tzw. testy „na starcie.”

wrzesień 2019r.

 

5.

Zbiórka makulatury

3-10.10.2019r.

3-4 października 2019- klasy 1-3 SP, 7-8 października 2019- kl. 4-6 SP, 9-10 października 2019- kl. 7-8 SP

6.

Dzień Edukacji Narodowej

11.10.2019r. - piątek

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej na lekcji wychowawczej. Uczniowie przychodzą na galowo.

7.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019 r. - poniedziałek

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. Szkolenie Rady Pedagogicznej.

8.

Święto Zmarłych i Zaduszki

01.11.2019r. piątek

01.11. 2019r. -Dzień wolny od pracy i nauki. Szkoła zamknięta

9.

Obchody Święta Niepodległości

08.11.2019r. - piątek

Akademia na lekcji wychowawczej. Uczniowie przychodzą na galowo.

10.

Święto Niepodległości

11.11.2019r. - poniedziałek

Dzień wolny od zajęć i od pracy.

11.

Pierwszy egzamin próbny klas ósmych

20- 22 listopada 2019r., godz. 9.00- środa- piątek

20.11.2019r. – środa- j. polski (120 min)

21.11.2019r.-czwartek- matematyka (100 min)

22.11.2019r.-piątek- język angielski- (90 min) .

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

12.

Andrzejki

28 listopada 2019r.

 

13.

Mikołajki

6 grudnia 2019r.- piątek

 

14.

Wigilie klasowe

20 grudzień 2019r.

Odbywają się 3 pierwsze lekcje, na 4- lekcji jasełka, na 5 i 6 wigilie klasowe. Obowiązuje ubiór odświętny.

15.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019r. – 01 stycznia 2020r.

W dniach 23,27,30,31 grudnia 2019r. szkoła pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 10 grudnia 2019r. ** UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

16.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

02 i 03 stycznia 2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 10 grudnia 2019r. **

UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

17.

Święto Trzech Króli

06 stycznia 2020r.

Dzień wolny od pracy.

18.

Rada klasyfikacyjna semestralna

24 stycznia 2020r. - piątek

 

19.

Ferie zimowe

od 10 lutego 2020r. do 21 lutego 2020r.

Udanego wypoczynku.

20.

Drugi egzamin próbny klas ósmych

24-26 lutego 2020r. - testy próbne –poniedziałek-środa

( 6 marca 2020r. raport ogólnopolski)

24.02. 2020r. – poniedziałek- j. polski (120 min)

25.02.2020r.-wtorek- matematyka (100 min)

26.02.2020r.-środa- język angielski- (90 min) .

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

21.

Pierwszy dzień wiosny

20.03.2020r.- piątek

Happening ekologiczny, topienie marzanny.

22.

Wiosenna przerwa świąteczna

9- 14 kwietnia 2020r.

Szkoła w dniach 9,10,14 kwietnia sprawuje opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 27 marca 2020r. ** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

23.

Egzamin klas ósmych

21- 23 kwietnia 2020r. –wtorek-czwartek

21.04.2020r. - j. polski (120 min) 22.04.2020r. matematyka (100 min)

23.04.2020r.. język angielski- (90 min)

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów pod karą unieważnienia egzaminu! Na egzaminie uczeń posiada ważną legitymację szkolną .

Dla uczniów klas 1-6 czas egzaminu to dni wolne. Możliwość opieki świetlicowej – proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczniów do opieki u wychowawców do 15 kwietnia 2020r.

24.

Próbny egzamin klas siódmych

21- 23 kwietnia 2020r.

21.04.2020r. - j. polski (120 min) 22.04.2020r. matematyka (100 min)

23.04.2020r.. język angielski- (90 min)

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów.

25.

Święto Pracy

1 maja 2020r.

Dzień wolny od pracy.

26.

Test umiejętności trzecioklasisty.

wiosna 2020r.

Termin do ustalenia, zostanie podany w późniejszym terminie

27.

Testy diagnozujące „na mecie”

maj / początek czerwca 2020r.

 

28.

Święto Patrona Szkoły

19.05.2020r. wtorek

Uczniowie przychodzą na galowo.

29.

Dzień Dziecka

01 czerwca 2020r. - poniedziałek

Zajęcia sportowo- rekreacyjne

30.

Boże Ciało

11 czerwca 2020r.

Dzień wolny od pracy i lekcji.

31.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 czerwca 2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 01 czerwca 2020r. ** UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

32.

Rada klasyfikacyjna

18 .06.2020r.

 

33.

Zakończenie roku szk.

26.06.2020r.

 

34.

Wakacje

29.06. – 31.08.2020r.

Udanego wypoczynku

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice