Spotkanie z policjantem - wrzesień 2013, marzec 2014

Spotkania z policjantem to już w naszej szkole właściwie tradycja. Zawsze na początku roku szkolnego mamy przyjemność gościć pracowników policji.
We wrześniu w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.Policjant Pan Mateusz Pączko w czasie spotkania z dziećmi przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali książeczki-poradniki.

Drugie spotkanie odbyło się w marcu. Uczniów klasy 2a i 2b odwiedził Dzielnicowy Branic Pan Piotr Poleszczuk, który przypomniał dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze. Zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, przestrzegał przed przyjmowaniem od obcych ludzi jakichkolwiek słodyczy czy upominków, a także przed wsiadaniem do samochodu obcej osoby. Szczególną uwagę zwrócił dzieciom na zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności w czasie zabaw podczas przerw międzylekcyjnych.Dzieci chętnie słuchały rad i brały udział w rozmowie

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice