Historia SP

Budowę Szkoły Podstawowej rozpoczęto w 1963r. w ramach akcji: ”Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Budowa trwała 2 lata.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 6 września 1965r. o godz. 11.00. Szkole nadano imię Marii Dąbrowskiej. Placówkę wyposażono w sale lekcyjne, salę gimnastyczną, gabinet fizyko-chemiczny, pracownię praktyczno-techniczną, bibliotekę, gabinet dentystyczny i stołówkę szkolną.

Funkcję kierownika szkoły objął Jan Moc. Pracę w szkole rozpoczęło 14 nauczycieli. Utworzono 12 oddziałów, w których ogółem uczyło się 380 uczniów.

W 1972 roku do naszej szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie kl.V-VIII z Boboluszek, Wysokiej, Jakubowic i Grodczan. Młodzież miała zapewniony dojazd autobusem szkolnym. Liczba uczniów wzrosła do 661, podzielonych na 19 oddziałów, pracowało 22 nauczycieli.

17 maja 1975r. w dniu święta patronki szkoły po raz pierwszy odśpiewano hymn szkolny. Tekst ułożyli członkowie kółka polonistycznego pod kierunkiem p. Ireny Kamińskiej, muzykę do hymnu skomponowała p. Maria Murek.

Ważnym faktem w historii szkoły był akt nadania szkole sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Branic. 19 maja 1975r. szkolny sztandar odznaczony został oznaką „Zasłużony Opolszczyźnie”.

 

 

 

Dzięki wzorowemu zarządzaniu oraz ofiarnej pracy nauczycieli, szkoła osiągała bardzo dobre rezultaty w kształceniu młodego pokolenia. Przez lata przechodziła  różne przeobrażenia, poczynając od nazwy - Pomnik Tysiąclecia, Zbiorcza Szkoła Gminna, Szkoła Podstawowa w Branicach, Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach. W 1990 r. nawiązaliśmy współpracę przygraniczną z Czechami, trwa ona do dziś. W 1996 r.  gościliśmy w naszej szkole autorkę utworów dla dzieci Wandę Chotomską. W 1998 r. nastąpił rozwój technologii komputerowej w naszej szkole- do użytku zostaje oddana nowo powstała sala komputerowa.

 

Zmiany organizacyjne w systemie szkolnictwa przyniosła reforma z 1999 roku, w wyniku której 8-klasowa podstawówka została przekształcona w 6-klasową szkołę podstawową, następnym zaś etapem kształcenia stało się 3-letnie gimnazjum. Nowo utworzona placówka zajęła część budynku szkoły podstawowej, tak więc przez cały rok szkolny 1999 /2000 mury naszej szkoły mieściły dwie placówki:  Szkołę podstawową i Gimnazjum.  W roku 2000 został oddany do użytku nowo wybudowany budynek dla uczniów  gimnazjum i zostaliśmy dwiema odrębnymi placówkami,  również w tym roku pożegnaliśmy ostatnich ośmioklasistów.

W 2006 r. Szkoła podstawowa i Gimnazjum zostały połączone w Zespół Gimnazjalno-Szkolny.


Funkcje dyrektorów Szkoły Podstawowej sprawowali kolejno:
- Jan Moc – 1972-1973 – Gminny Dyrektor Szkół
- Stefan Wiewióra
- Stanisław Kopytko – 1981 - Gminny Dyrektor Szkół
- Leopold Adamczyk – 1981-1985
- Stanisław Pleśniak – 1985-1999
- Stefania Bydłowska – 1999-2006

    
Pierwsza kadra nauczycieli i jej kierownik – Jan Moc


 
U góry od lewej: ?, Genofefa Teodorowicz, Zofia Czyżewska, Irena Kamińska, Salwina Sitko, Marian Sitko;
U dołu od lewej: Józef Czaja, Helena Teodorowicz, Irena Karacińska, Kierownik Jan Moc, Irena Ulanowska, Czesława Tomaszek

Pierwsi uczniowie
– klasa IA wych. -  Salwina Sitko


- klasa IB wych. – mgr Irena Kamińska

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice