„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…” – spotkanie z „Dziadami” A. Mickiewicza

II część „Dziadów” w Teatrze Nowym w Zabrzu przygotowała Irena Jun wespół z Jerzym Kaliną. Dzieło Mickiewicza stanowiło dla tej znakomitej pary reżyserskiej przede wszystkim niezwykły obrzęd, tajemniczy rytuał, w którym żywi nawiązują kontakt z umarłymi, świat realny przenika się i zespala z nadzmysłowym, tworzącym universum przebogate w emocje i znaczenia. Niejako warunkiem spełnienia obrzędu jest współuczestniczenie w nim widzów, inaczej, bardziej emocjonalnie weń zaangażowanych niż podczas „zwykłego” oglądania spektaklu. To ryzykowne zawsze założenie w tym przypadku wcale nie wydaje się „na wyrost”. Spektakl jest szalenie sugestywny, o wielkiej urodzie plastycznej i muzycznej, aktorsko bardzo wyrazisty.

Przekonać się o tym mogli uczniowie klas drugich gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Branicach, którzy 10.01.2018r. byli widzami teatru, ale równocześnie- uczestnikami metafizycznego obrzędu.

Ten znakomity spektakl pomógł uczniom odczuć każdym zmysłem (cudowna muzyka i efekty dźwiękowe, światło, zapach kadzideł i dymu), że dramat Mickiewicza to nie jest nudna i obowiązkowa lektura szkolna, ale znakomita wizja sceniczna z wnikliwą analizą pojęcia „pełnia człowieczeństwa” budowanego na płaszczyźnie relacji winy i kary.

Znakomitym dopełnieniem spotkania ze sztuką było zwiedzanie teatru połączone z fascynującą opowieścią o ludziach tworzących spektakl, etapach jego tworzenia, a wszystko „doprawione” anegdotami o życiu świata zza kurtyny.

Już planujemy kolejny wyjazd do teatru, tym razem na „Balladynę” J. Słowackiego. A Panu Wójtowi, który zawsze wspiera nas w teatralnych wyprawach, serdecznie dziękuję za życzliwość i zrozumienie.

 

Urszula Sipel-Wiecha

 

 

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice