Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego

„Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego"
projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020

Odkrywcy Sekretów Nauki to projekt, do którego w tym roku szkolnym przystąpili uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej w Branicach.

Działania w ramach projektu:

  • pokazy w szkole prowadzone przez animatorów Zaczarowanego Świata z Opola (90 min),
  • zajęcia wyrównawcze metodą eksperymentów (20 godzin) - uczniowie z klas III a i III b,
  • zajęcia Formuła Sukcesu (18 godzin) – grupa uczniów z klas trzecich,
  • zajęcia eksperymentalne realizowane w pracowniach Zaczarowanego Świata w Opolu-uczniowie z klas trzecich,
  • wyjazd na warsztaty do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - uczniowie z klas drugich,
  • wyjazd na warsztaty do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie - uczniowie z klas pierwszych,
  • wyjazd na warsztaty do Teatru Lalki i Aktora w Opolu- uczniowie z klas drugich.

 

 Teresa Malinowska , Lidia Szpak

 

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice