Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Szkoły w Szkole Podstawowej w Branicach

Branice, dnia 27.04.2018

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Sekretarza Szkoły
w Szkole Podstawowej w Branicach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Świerkosz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
kandydatka, Pani Karolina Świerkosz, spełniła wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu, co stwierdzono na podstawie analizy złożonych dokumentów. Wybór nastąpił po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której Pani Karolina uzyskała pozytywny wynik. Wykazała się znajomością podstawowych aktów prawnych z zakresu oświaty, m.in. Prawa Oświatowego i Karty Nauczyciela oraz dobrą znajomość zakresu obowiązków sekretarza szkoły.

Zatwierdził:
Zenobia Majewska -Dyrektor Szkoły

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice