Kalendarium roku szkolnego

Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Lp

Organizacja

Termin

Uwagi

 1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.09.2018r.

 

 2.

Dzień Chłopca

30.09.2018r.

Organizacja- SU

 3.

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów, tzw. testy „na starcie.”

Wrzesień 2018r.

Według planów pracy zespołów przedmiotowych.

 

 4.

Zbiórka makulatury

8-15.10.2018r.

8-9października 2018- klasy 1-3 SP 10-11 października 2018- kl. 4-6 SP 12,15 października 2018- kl. 7-8 SP i kl. 3G

 5.

Dzień Edukacji Narodowej

11.10.2018r. - czwartek

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej na lekcji wychowawczej.   Uczniowie przychodzą na galowo.

 6.

Zebranie rodziców

24.10.2018r. - środa, godz. 16:00

Poinformowanie rodziców o ocenach, w tym zagrożeniach ocenami ndst. Klasy trzecie gimnazjalne i ósme – informacja o egzaminie.

 7.

Święto Zmarłych i Zaduszki

01.11.2017r.- 02.11.2018r. czwartek, piątek

1.11. 2018r. -Dzień wolny od pracy i nauki. Szkoła zamknięta
2.11.2018r. – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów – zgłoszenia u wychowawców na zebraniu rodziców 24 października 2018r. (szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze jeśli zbierze się grupa 10 osób).

 8.

Obchody Święta Niepodległości

Piątek 08.11.2018r.

Akademia. Uczniowie przychodzą na galowo.

 9.

Pierwszy egzamin próbny klas ósmych  

27-29.11. 2018r.

27.11.2018- - j. polski (120 min) 28.11.2018r.- matematyka (100 min)

29.11.2018r. język angielski- (90 min).

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę

 10.

Pierwszy egzamin próbny klas trzecich gimnazjalnych

27-29.11. 2018r.

27.11.2018- cz. 1- historia i wos ( 60 min), cz. 2- j. polski (90 min)

28.11.2018r.- cz. 1- przedmioty przyrodnicze ( 60 min), cz. 2-   matematyka (90 min)

29.11.2018r. język niem. i ang.- cz. 1- podstawa (60 min), cz. 2- rozszerzenie (60 min).

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę.          

 11.

6 grudnia 2018r.

Mikołajki

Organizacja: wychowawcy klas, świetlica, biblioteka, SU

 12.

Spotkanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla zainteresowanych rodziców.

04.12.2018r. – środa, godz. 15:00

Wychowawca klasy o terminie posiedzenia zespołu pisemnie informuje rodzica!

 13.

Zebranie rodziców

18.12. 2018r.- czwartek , godz. 16:00

Poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych, w tym zagrożeniach ocenami ndst.

 14.

24 grudnia2018r. –
01 stycznia 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

W dniach 24,27,28   grudnia 2018r. szkoła pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 15 grudnia 2018r. ** UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

 15.

Drugi egzamin próbny klas ósmych  

16-18.01. 2019r.

 

16 stycznia 2019- j. polski (120 min)   17 stycznia 2019- matematyka (100 min)

18 stycznia 2019- język angielski- (90 min)

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę.

 16.

Drugi egzamin próbny klas trzecich gimnazjalnych

16-18.01.2019r.

 

16 stycznia 2019- cz. 1- historia i wos ( 60 min), cz. 2- j. polski (90 min)

17 stycznia 2019- cz. 1- przedmioty przyrodnicze ( 60 min), cz. 2- matematyka (90 min)

18 stycznia 2019- język niem. i ang.- cz. 1- podstawa (60 min), cz. 2- rozszerzenie (60 min).

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę.

 17.

Wystawianie ocen semestralnych

14-16.01.2019r.

 

 18.

Rada klasyfikacyjna semestralna

18.01.2019r. (pt.)

 

 19.

Semestralne zebranie rodziców

23.01.2019r.

Podsumowanie pierwszego semestru. Informacja o wynikach klasyfikacji semestralnej.

 20.

Ferie zimowe

Od 28.01.2019r. do
08.02. 2019r.

Udanego wypoczynku.

 21.

Zebranie rodziców

20.03.2018r.

Informacja o ocenach ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń.

 22.

Pierwszy dzień wiosny

21.03.2019-czwartek

Happening ekologiczny, topienie marzanny.

 23.

Egzamin gimnazjalny

10-12.04. 2019r.

Środa- piątek

4-6. 06. 2018r. - termin dodatkowy

 

10.04.2019- część humanistyczna godz.9:00- historia i wos ( 60 min), godz. 11:00 - j. polski (90 min)

11.04.2019.- część matematyczno-przyrodnicza: godz 9:00 przedmioty przyrodnicze ( 60min),

godz. 11:00 matematyka (90 min)    12.04.2019- języki obce:

Godz. 9:00- - podstawa (60 min), godz. 11:00 -   rozszerzenie (60 min).

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów pod karą unieważnienia egzaminu! Na egzaminie uczeń posiada ważną legitymację szkolną.Dla pozostałych uczniów czas egzaminu to dni wolne. Możliwość opieki świetlicowej – proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczniów do opieki u wychowawców.

 24.

Egzamin klas ósmych    

15-17. 04.2019r.

Poniedziałek-środa

3-5 czerwca 2018r. - termin dodatkowy

 

15.04.2019r. - j. polski (120 min)     16.04.2019r. matematyka (100 min)

17.04.2019r.. język angielski- (90 min)

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów pod karą unieważnienia egzaminu! Na egzaminie uczeń posiada ważną legitymację szkolną.

Dla pozostałych uczniów czas egzaminu to dni wolne. Możliwość opieki świetlicowej – proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczniów do opieki u wychowawców.

 25.

Próbny egzamin klas siódmych

15-17. 04.2019r.

15.04.2019- - j. polski (120 min)       16.14.2019r.- matematyka (100 min)

17.04.2018r. język angielski- (90 min)

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów.

 26.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019r.

Szkoła w dniach 18,19,23 kwietnia sprawuje opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 29 marca 2019r.

** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

 27.

Spotkanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla zainteresowanych rodziców.

14.05.2019r. – środa, godz. 15:00

 

Wychowawca klasy o terminie posiedzenia zespołu pisemnie informuje rodzica!

 28.

Test umiejętności trzecioklasisty.

Wiosna 2019r.

Termin do ustalenia, zostanie podany w późniejszym terminie

 29.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć.

02.05.2019r.

Wliczając ustawowo wolne od zajęć dni majowe przerwa będzie trwała od 01 do 03 maja 2019r.

 30.

Testy diagnozujące „na mecie”

Maj/początek czerwca 2019

Wg planów zespołów.

 31.

Święto Patrona Szkoły

16. 05.2018r.

(czwartek)

Odbywają się lekcje. Na czwartej lekcji apel (na apel uczniowie udają się bez tornistrów z wychowawcami), następnie wybory do Samorządu Uczniowskiego. Dla uczniów dzień bez pytań.     Uczniowie przychodzą na galowo.

 32.

Zebranie rodziców

23.05.2018r.-

Poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych, w tym zagrożeniach ocenami ndst.

 33.

Dzień Dziecka

31.05. 2019r.

Zajęcia sportowo- rekreacyjne

 34.

Wystawianie ocen

10-12.06.2019r.

Wystawianie ocen rocznych.

 35.

Rada klasyfikacyjna

14.06. 2019r.

 

 36.

Zakończenie roku szk.

21.06.2019r.

 

 37.

Wakacje

2.06 –31.08.2019r.

 

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice