Kalendarium roku szkolnego

Kalendarium roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

L.p.

Organizacja

Termin

Uwagi / odpowiedzialni

 1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1wrzesień2020r.

 

 1.  

Testy diagnozujące „na starcie”

wrzesień/
październik

 

 

 1.  

Dzień Chłopca

30 wrzesień
2020 r.

Indywidualnie w klasach

Przygotowanie gazetki- klasa 8a; 8b z wychowawcami

 1.  

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów, tzw. testy „na starcie.”

październik/ listopad 2020r.

 Zespoły przedmiotowe

 1.  

Zbiórka makulatury

październik2020r.

Maciej Nowak

Łukasz Kędzierski

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej

14 październik
2020r. - środa

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych.

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 2 października 2020r. **

UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej

15 październik
2020 r. - czwartek

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej na lekcji wychowawczej. Uczniowie przychodzą na galowo.

 1.  

Obchody Święta Niepodległości

10 listopad 2020r. - wtorek

Akademia na 3 godzinie lekcyjnej. Uczniowie przychodzą na galowo.

 1.  

Święto Niepodległości

11 listopad
2020r. – środa

Dzień wolny od pracy i lekcji.

 1.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 – 13 listopad 2020r. – czwartek, piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 30 października 2020r. **

UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

 1.  

Pierwszy egzamin próbny klas ósmych

 

23- 25 listopad 2020r., godz. 9.00 - poniedziałek-środa

23.11.2020r. – środa- j. polski (120 min)

24.11.2020r.-czwartek- matematyka (100 min)

25.11.2020r.-piątek- język angielski- (90 min) .

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

 1.  

Andrzejki

26 listopad 2020r. - czwartek

 W gronie klasowym na lekcji wychowawczej, przy zachowaniu obowiązujących zasad i procedur związanych z sytuacjąepidemiologiczną.

 1.  

Mikołajki

4 grudzień 2020r. - piątek

 Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej. W przypadku utrzymania obostrzeń Mikołajki odbędą się w gronie klasowym na lekcji wychowawczej w dniu 3 grudnia 2020r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudzień 2020r. – 31 grudzień 2020r.

W dniach 23,28,29,30,31 grudnia 2020r. szkoła pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 11 grudnia 2020r. ** UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

 1.  

Nowy Rok

1 styczeń 2021r.

Dzień wolny od pracy i lekcji.

 1.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

04 i 05 styczeń 2021r. – poniedziałek, wtorek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 10 grudnia 2020r. **

UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

 1.  

Święto Trzech Króli

06 styczeń 2021r.

Dzień wolny od pracy i lekcji.

 1.  

Rada klasyfikacyjna semestralna

14 styczeń 2021r. - czwartek

 

 1.  

Ferie zimowe

od 18 styczeń 2021r. do 31 luty 2021r.

 

 1.  

Drugi egzamin próbny klas ósmych

8-10 luty 2021r. - testy próbne – poniedziałek-środa

 

08.02. 2021r. – poniedziałek- j. polski (120 min)

09.02.2021r.-wtorek- matematyka (100 min)

10.02.2021r.-środa- język angielski- (90 min)

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

 1.  

Pierwszy dzień wiosny

19 marzec 2021r.- piątek

Ustalenia i program po konsultacjach z SU

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwiecień 2021r.

Szkoła w dniach 1,2,6 kwietnia sprawuje opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 19 marca 2021r. ** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

 1.  

Akademia – Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi

29 kwiecień 2021r. - czwartek

Akademia na lekcji wychowawczej. Uczniowie przychodzą na galowo.

 1.  

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2021r.

Dzień wolny od pracy i lekcji.

 1.  

Święto Patrona Szkoły

20 maja 2021r.

Klasy 6te z wychowawcami

 1.  

Egzamin klas ósmych

25-27 maja 2021r. –wtorek-czwartek

25.05.2021r. - j. polski (120 min)
26.05.2021r. matematyka (100 min)
27.05.2021r.. język angielski- (90 min)

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów pod karą unieważnienia egzaminu! Na egzaminie uczeń posiada ważną legitymację szkolną .

Dla uczniów klas 1-6 czas egzaminu to dni wolne. Możliwość opieki świetlicowej. Zgłoszenia uczniów do opieki u wychowawców do 14 maja 2021r.

 1.  

Próbny egzamin klas siódmych

25-27 maja 2021r. –wtorek-czwartek

25.05.2021r. - j. polski (120 min)
26.05.2021r. matematyka (100 min)
27.05.2021r.. język angielski- (90 min)

UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów.

 1.  

Test umiejętności trzecioklasisty.

kwiecień/maj 2021r.

Termin do ustalenia, zostanie podany w późniejszym terminie

 1.  

Testy diagnozujące „na mecie”

maj/czerwiec 2021r.

 Analiza w zespołach przedmiotowych

 1.  

Dzień Dziecka

1 czerwiec 2021r. – wtorek

Zajęcia sportowo- rekreacyjne

 1.  

Boże Ciało

3 czerwiec 2021r. - czwartek

Dzień wolny od pracy i lekcji.

 1.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4 czerwiec 2021r. – piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 28 maja 2021r. **

UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

 1.  

Rada klasyfikacyjna

18 czerwiec 2021r.

 

 1.  

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwiec 2021r.

 

 1.  

Wakacje

28 czerwiec –
31 sierpień 2021r.

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice