X Gminny Konkurs Języka Angielskiego „SUPER BRAIN"

X Gminny Konkurs Języka Angielskiego „SUPER BRAIN"

X Gminny Konkurs Języka Angielskiego „SUPER BRAIN" pod Patronatem Wójta Gminy Branice

 

§1. Uczestnicy Konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII oraz uczniów klas młodszych zainteresowanych nauką języka angielskiego.
  2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorowi Konkursu (mgr Tadeusza Krupy)
  3. Informacje o Konkursie będą umieszczone na stronie internetowej gminy oraz szkoły.

§2. Cele Konkursu:

  1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
  2. Umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich umiejętności językowych przed egzaminem końcowym.
  3. Konkurs będzie obejmował zakres materiału ze słownictwa – Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium Języka angielskiego.

§ 3. Termin:

  1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
  2. Pierwszy Etap Konkursu Szkolnego odbędzie się 24 marca (wtorek) 2020r.
  3. Drugi Etap Konkursu Gminnego 07 kwietnia (wtorek) 2020 w Urzędzie Gminy w Branicach.
 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice