Uroczyste zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego

Uroczyste zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego

Przyjmując tak zaszczytne funkcje w Samorządzie Uczniowskim pragniemy zapewnić, że będziemy:
• godnie reprezentować społeczność naszej szkoły,
• rzetelnie wypełniać swoje obowiązki,
• dawać dobry przykład postaw uczniowskich.

Tymi słowami zaprzysiężona została nowo wybrana Rada Samorządu Uczniowskiego. Mimo tego, że z powodu pandemii jedynie przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej uczestniczyli w uroczystości, odbyła się ona w bardzo podniosłej atmosferze.

Zuzia, pełniąca obowiązki przewodniczącej ustępującego SU, oddała stery władzy nowej przewodniczącej - Malinie, przekazując jej symboliczny klucz do naszej szkoły i życząc wielu sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Nowa przewodnicząca pięknie podziękowała za wszystkie oddane głosy i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by nie zawieźć pokładanych w niej nadziei.

Zaprzysiężony został również nowy poczet sztandarowy, którego członkowie przyrzekli uroczyście, że sztandar szkolny będą nosić dumnie i wysoko.

Była to piękna uroczystość oraz piękna lekcja wychowania obywatelskiego.

 

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice