Kalendaria

Kalendarium roku szkolnego

Wpisany przez Administrator sobota, 03 września 2016 00:00

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)  - § 2, § 3.

 

 

lporganizacjaterminuwagi
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.    
2. Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów, tzw. testy na starcie. wrzesień Według planów pracy zespołów przedmiotowych.   
 3. Dzień Edukacji Narodowej 12  październik 2017r. Akademia ( czwartek na lekcjach wychowawczych). Uczniowie przychodzą na galowo
 4. Święto Zmarłych 1.11.2017r. Dzień wolny od zajęć. 2.11.2014r. dzień bez pytań.
 5. Święto Niepodległości 11.11.2017r. Akademia z tej okazji w dniu 9.11.2017r. na 4 lekcji. Na akademię uczniowie udają się bez tornistrów z wychowawcami. Uczniowie przychodzą na galowo
6. Pierwszy egzamin próbny klas trzecich gimnazjalnych  22-24.11. 2017r.   22.11.2017- część humanistyczna- historia i wos oraz j. polski 23.11.2017r.- przedmioty przyrodnicze i matematyka 24.11.2017r. język niem. i ang.- podstawa i rozszerzenie (Uczniowie piszą wg deklaracji egzaminacyjnej) 29.12.2017r. ogłoszenie wyników porównawczych z innymi szkołami w kraju.
7. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. 12. 2017r. 01.01.2018r.     Szkoła w dniach  27-29 grudnia 2017r. pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 19 grudnia 2017r. ** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.
8. Drugi egzamin próbny klas trzecich gimnazjalnych 4- 5 i 8  stycznia 2018r. 04.01.2018- cz. humanistyczna 05.01. 2018- cz. matematyczno- przyrodnicza 08.01.2018- języki obce- podstawa i rozszerzenie - 28.02. 2017- prezentacja wyników porównawczych.
 9. Rada klasyfikacyjna semestralna 11.01.2018r. (czw.) 12.01.2018r. zebranie semestralne rodziców (pt.)
10. Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018r.  
11. Pierwszy dzień wiosny Środa 21.03.2018r. Happening ekologiczny, topienie marzanny.
12. Egzamin gimnazjalny 18-20 kwietnia 2018r. (śr.- pt.) 4-6 czerwca 2018r. - termin dodatkowy   Równolegle z klasami trzecimi egzamin próbny piszą klasy drugie gimnazjum w następującej kolejności: 18.04- język angielski i język niemiecki- podstawa, 19.04. część humanistyczna- j. polski, historia i wos, 20.04- część matamatyczno- przyrodnicza(biologia, chemia, fizyka i geografia) i  matematyka Dla pozostałych uczniów czas egzaminu to dni wolne.
13. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca- 3 kwietnia 2018 r.   Szkoła w dniach 29-30 marca 2018r. i 3 kwietnia 2018r. pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 26 marca 2018r. ** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.
14. Dodatkowe dni wolne od zajęć. 30.04.2018r.- poniedziałek 04.05.2018r.- piątek Wliczając ustawowo wolne od zajęć dni majowe przerwa będzie trwała od 30 kwietnia do 4 maja 2018r.
15. Święto Patrona Szkoły 17 maja 2018r. (czwartek) Odbywają się lekcje. Na 4 lekcji apel (na apel uczniowie udają się bez tornistrów z wychowawcami), następnie wybory do Samorządu Uczniowskiego. Dla uczniów dzień bez pytań. Uczniowie przychodzą na galowo.
16. Dzień Dziecka 1 czerwca 2018r. Zajęcia sportowo- rekreacyjne.
17. Testy diagnozujące „Na mecie” Maj/początek czerwca Wg planów zespołów.
18. Rada klasyfikacyjna 18 czerwca 2018 Dzień nieobecności uczniów w dniu Rady wlicza się do godzin nieusprawiedliwionych.
19.  Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018r. Uczniowie przychodzą na galowo.
20. Egzamin próbny siódmych.   Termin do ustalenia, zostanie podany w późniejszym terminie
21. Test umiejętności trzecioklasisty.   Termin do ustalenia, zostanie podany w późniejszym terminie
22. Wakacje 23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.    

 

 

 

Harmonogram stałych uroczystości szkolnych

Wpisany przez Administrator czwartek, 01 września 2011 19:21

Harmonogram stałych uroczystości szkolnych na rok 2015 - 2016

do pobrania:

 

 

L.p.

Rodzaj uroczystości

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

01.09.2015r.

Dyrektor, opiekunowie SU, nauczyciele muzyki

 

2.

Dzień Edukacji Narodowej

50- lecie szkoły

14.10.2015r.

Zespół nauczycieli

 

3.

Akcja sprzątania świata, zbiórka makulatury

Październik/ listopad

Z. Majewska, A. Pelc,

A. Alferowicz

M. Lenartowicz, wychowawcy

 

4.

Święto Niepodległości

Listopad

K. Majewski, J. Misiurka,

J. Dudek, E.Kopczyńska,

M. Podkówka

 

5.

Andrzejki

Listopad

ZHP (wróżby) J. Dudek, wychowawcy, A. Szpiech

 

6.

Mikołajki

Grudzień

Wychowawcy, B. Cykowska

 

7.

Wigilie klasowe

Grudzień

Wychowawcy

 

8.

Jasełka

Grudzień

s. Danuta, s. Sabina,

J. Misiurka, M. Podkówka,

C. Kasznia, B. Mosiądz

 

9.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Styczeń

J. Dudek, J. Misiurka, A. Pelc, L. Szpak, R. Szpak

 

10.

Zabawa karnawałowa

Styczeń/Luty

Wychowawcy, A. Szpiech

 

11.

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

T. Malinowska, L. Szpak

 

12.

Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”

Marzec

E. Czyszczoń, E. Mańkiewicz, T. Czyszczoń, B. Cykowska, L. Szpak

 

13.

Tydzień „zawodowców”

Marzec

A. Nowak, P. Wiecha, wychowawcy

 

14.

Powitanie wiosny

Marzec

Wychowawcy, nauczyciele muzyki

 

15.

Szkolny konkurs recytatorski

Marzec/ Kwiecień

T. Czyszczoń, E. Mańkiewicz, B. Cykowska

 

16.

Dzień Ziemi

Kwiecień

A. Pelc, A. Alferowicz,

J. Misiurka

 

17.

Dzień Unii Europejskiej

Konkurs j. angielskiego

„Super Brain”

Maj

T. Krupa, B. Mosiądz,

U. Sipel- Wiecha,

U. Nawaryńska

 

18.

Święto Szkoły, wybory do SU, Dzień Dziecka, Dzień Sportu

Czerwiec

Opiekunowie SU, wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego

 

19.

Tydzień bezpieczeństwa

Czerwiec

M. Nowak, K. Kędzierska,

M. Małek

 

20

Festiwal twórczości artystycznej

Czerwiec

Opiekunowie zespołów szkolnych

 

21.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Czerwiec

Dyrektor, opiekunowie SU, wychowawcy klas VI i III gimnazjum, nauczyciele muzyki

 
 
   
 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice