Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Branicach
w roku szkolnym 2014/2015

 

w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej:

  • Nowak Agata - przewodnicząca
  • Gatner Bożena - zastępca przewodniczącej: 
  • Szatko Joanna - skarbnik
  • Mikos Beata - księgowa
  • Zakowicz Katarzyna - sekretarz

W Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąclecia:

  • Ziomko Janusz - przewodniczący
  • Sipel Anna - zastępca przewodniczącego
  • Gaczyńska Agnieszka - skarbnik
  • Poręba Anna - sekretarz
 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice