Kalendarium roku szkolnego

Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)  - § 2, § 3.

 

 

lporganizacjaterminuwagi
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.    
2. Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów, tzw. testy na starcie. wrzesień Według planów pracy zespołów przedmiotowych.   
 3. Dzień Edukacji Narodowej 12  październik 2017r. Akademia ( czwartek na lekcjach wychowawczych). Uczniowie przychodzą na galowo
 4. Święto Zmarłych 1.11.2017r. Dzień wolny od zajęć. 2.11.2014r. dzień bez pytań.
 5. Święto Niepodległości 11.11.2017r. Akademia z tej okazji w dniu 9.11.2017r. na 4 lekcji. Na akademię uczniowie udają się bez tornistrów z wychowawcami. Uczniowie przychodzą na galowo
6. Pierwszy egzamin próbny klas trzecich gimnazjalnych  22-24.11. 2017r.   22.11.2017- część humanistyczna- historia i wos oraz j. polski 23.11.2017r.- przedmioty przyrodnicze i matematyka 24.11.2017r. język niem. i ang.- podstawa i rozszerzenie (Uczniowie piszą wg deklaracji egzaminacyjnej) 29.12.2017r. ogłoszenie wyników porównawczych z innymi szkołami w kraju.
7. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. 12. 2017r. 01.01.2018r.     Szkoła w dniach  27-29 grudnia 2017r. pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 19 grudnia 2017r. ** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.
8. Drugi egzamin próbny klas trzecich gimnazjalnych 4- 5 i 8  stycznia 2018r. 04.01.2018- cz. humanistyczna 05.01. 2018- cz. matematyczno- przyrodnicza 08.01.2018- języki obce- podstawa i rozszerzenie - 28.02. 2017- prezentacja wyników porównawczych.
 9. Rada klasyfikacyjna semestralna 11.01.2018r. (czw.) 12.01.2018r. zebranie semestralne rodziców (pt.)
10. Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018r.  
11. Pierwszy dzień wiosny Środa 21.03.2018r. Happening ekologiczny, topienie marzanny.
12. Egzamin gimnazjalny 18-20 kwietnia 2018r. (śr.- pt.) 4-6 czerwca 2018r. - termin dodatkowy   Równolegle z klasami trzecimi egzamin próbny piszą klasy drugie gimnazjum w następującej kolejności: 18.04- język angielski i język niemiecki- podstawa, 19.04. część humanistyczna- j. polski, historia i wos, 20.04- część matamatyczno- przyrodnicza(biologia, chemia, fizyka i geografia) i  matematyka Dla pozostałych uczniów czas egzaminu to dni wolne.
13. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca- 3 kwietnia 2018 r.   Szkoła w dniach 29-30 marca 2018r. i 3 kwietnia 2018r. pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 26 marca 2018r. ** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.
14. Dodatkowe dni wolne od zajęć. 30.04.2018r.- poniedziałek 04.05.2018r.- piątek Wliczając ustawowo wolne od zajęć dni majowe przerwa będzie trwała od 30 kwietnia do 4 maja 2018r.
15. Święto Patrona Szkoły 17 maja 2018r. (czwartek) Odbywają się lekcje. Na 4 lekcji apel (na apel uczniowie udają się bez tornistrów z wychowawcami), następnie wybory do Samorządu Uczniowskiego. Dla uczniów dzień bez pytań. Uczniowie przychodzą na galowo.
16. Dzień Dziecka 1 czerwca 2018r. Zajęcia sportowo- rekreacyjne.
17. Testy diagnozujące „Na mecie” Maj/początek czerwca Wg planów zespołów.
18. Rada klasyfikacyjna 18 czerwca 2018 Dzień nieobecności uczniów w dniu Rady wlicza się do godzin nieusprawiedliwionych.
19.  Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018r. Uczniowie przychodzą na galowo.
20. Egzamin próbny siódmych.   Termin do ustalenia, zostanie podany w późniejszym terminie
21. Test umiejętności trzecioklasisty.   Termin do ustalenia, zostanie podany w późniejszym terminie
22. Wakacje 23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.    

 

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice