Gminny etap konkursów przedmiotowych zakończył się 20.01.2020r.

Gminny etap konkursów przedmiotowych zakończył się 20.01.2020r.

Wszystkie konkursy obejmowały zakres materiału przewidziany dla klas ósmych, a mimo tego naszą szkołę reprezentowali głównie uczniowie klas siódmych. Jedynymi przedstawicielami klas ósmych byli Kacper Ciastoń kl.8A i Alicja Chojnacka kl.8A.

W Konkursie Języka Polskiego wzięli udział: Milena Pietrzyńska kl.7A – I miejsce, Maciej Dereń kl.7A, Wiktoria Kawulok kl.7A. Do Gminnego Konkursu Języka Angielskiego zakwalifikowała się największa liczba uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: Maciej Dereń kl.7A – I miejsce, Zuzanna Wiecha kl.7B, Wiktoria Kubik kl.7B, Milena Pietrzyńska kl. 7A, Borys Lenartowicz kl. 6B, Wiktoria Kawulok kl.7A, Alicja Chojnacka kl.8A.

W Konkursie Matematycznym uczestniczył Maciej Dereń kl. 7A.

W Konkursie Geograficznym i w Konkursie Fizycznym naszą szkołę reprezantował Kacper Ciastoń kl.8A . W tym roku szkolnym 85% możliwych do uzyskania punktów kwalifikowało ucznia do etapu wojewódzkiego – nikt w naszej gminie nie uzyskał takiej lokaty.

Alina Szpiech

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice