Biblioteka w czasie zdalnego nauczania

Biblioteka w czasie zdalnego nauczania

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

aby zapewnić bezpieczny dostęp do zbiorów bibliotecznych w okresie nauczania zdalnego ustalone zostały następujące zasady wypożyczania i zwrotu książek z biblioteki.

 • Wypożyczają książki rodzice lub uczniowie pod opieką rodziców w następujących terminach:
  poniedziałek - 14.00-16.00
  środa - 14.00-16.00,
 • wejście do biblioteki odbywa się wyłącznie od strony hali gimnastycznej (wjazd na parking przed halą gimnastyczną od ulicy Szkolnej),
 • osoby korzystające z biblioteki powinny być w maseczce ochronnej lub mieć w inny sposób zasłonięte nos i usta,
 • użytkownicy biblioteki nie wchodzą do budynku. W wejściu jest ustawiony stolik i przy nim odbywa się wypożyczenie/zwrot książek,
 • okres kwarantanny przyniesionej książki wynosi 3 dni,
 • odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do użytkowania,
 • możliwe jest ustalenie innego terminu wypożyczenia/zwrotu książek z nauczycielem biblioteki przez dziennik elektroniczny lub czat w teamsie. W ten sposób można również uzyskać wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania biblioteki.

Zapraszamy !!!

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice