Statut Szkoły Podstawowej w Branicach

Statut Szkoły Podstawowej w Branicach

Statut Szkoły Podstawowej w Branicach

Statut jest najważniejszym aktem prawa wewnętrznego, reguluje wszystkie obszary placówki. Pierwszy statut, uchwala i nadaje placówce organ założycielski. Zmiany statutu wymagają uchwały rady szkoły (art. 50 pkt.2 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty). Adnotacja na ten temat musi się znajdować na końcu tego dokumentu z podaniem daty zatwierdzenia i numerem uchwały tej rady.

 

Statut SP Branice

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice