Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

7 września
2017r.
czwartek

Zebranie organizacyjne

25 października
2017r.
czwartek

Śródokresowe zebranie  z rodzicami. Poinformowanie o egzaminie gimnazjalnym.  Szkolenie dla rodziców - Bezpieczeństwo w sieci i nie tylko….
7 grudnia
2017r.
czwartek
Śródokresowe zebranie  z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi
21 grudnia
2017r.
czwartek
Poinformowanie o ocenach proponowanych – poprzez system karteczek
12 stycznia
2018r.
piątek
Śródroczne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze
14 marca
2018r.
środa
Śródokresowe zebranie rodziców    Szkolenie dla rodziców– z zakresu pedagogiki
23 maja
2018r.
środa
Śródokresowe zebranie  z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi
7 czerwca
2018r.
czwartek
Poinformowanie o ocenach proponowanych – poprzez system karteczek

 

7 września 2017
 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice