Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020

 

L.p.

Termin

Rodzaj zebrania

Uwagi

1.

12.09.2019 r.

czwartek

Zebranie organizacyjne.

 

 

Podpisanie kontraktów, zgód, przypomnienie zasad oceniania.

2.

24.10.2019r.

czwartek

 

Śródokresowe zebranie
z rodzicami.

 

Tematyka spotkania:

- poinformowanie o ocenach jednostkowych, w tym zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,

- poinformowanie o procedurach egzaminu ósmoklasisty,

- poinformowanie o wynikach diagnoz przedmiotowych ” na starcie”.

- wspomaganie procesu wychowawczego- wpływ energetyków, słodyczy i chipsów na zdrowie dzieci
i ich funkcjonowanie w szkole.

3.

12.12.2019r.

czwartek

 

Śródokresowe zebranie
z rodzicami.

 

Tematyka spotkania:

- poinformowanie o ocenach zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi i nagannymi,

- informacja o wynikach testów próbnych,

- wspomaganie procesu wychowawczego- dziecko w sieci.

 

09.01.2020r.

czwartek

konsultacje-
oceny proponowane

 

Zapoznanie rodziców z ocenami proponowanymi

Udział w konsultacjach lub samodzielne zapoznanie się rodzica z ocenami proponowanymi poprzez dziennik elektroniczny- według złożonej deklaracji na zebraniu 12 września 2019r. za potwierdzeniem zwrotnym mailem przez e-dziennik.

OBOWIĄZKOWO DO SKORZYSTANIA Z KONSULTACJI ZOSTANĄ ZAPROSZENI RODZICE UCZNIÓW ZAGROŻONYCH OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI.

5.

30.01.2020r.

czwartek

 

Śródroczne zebranie
z rodzicami

Tematyka spotkania:

- poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji śródrocznej,

- podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze,

- wspomaganie procesu wychowawczego- zdrowie psychiczne dzieci.

5.

2.04.2020r.

czwartek

 

Śródokresowe zebranie rodziców

Tematyka spotkania:

- poinformowanie o ocenach jednostkowych, w tym zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,

- informacja o wynikach testów próbnych klas ósmych,

- przypomnienie procedur egzaminacyjnych.

- organizacja Dnia Dziecka.

6.

28.05.2020r.

czwartek

Śródokresowe zebranie z rodzicami.

Tematyka spotkania:

- poinformowanie o ocenach niedostatecznych i nagannych

- informacja o testów próbnych i ich wynikach- klasa 7,

- organizacja Dnia Dziecka- przypomnienie,

- podsumowanie roku szkolnego.

7.

9.06.2020r. 

wtorek 

konsultacje- oceny proponowane

Informacja o ocenach proponowanych

Udział w konsultacjach lub samodzielne zapoznanie się rodzica z ocenami proponowanymi poprzez dziennik elektroniczny- według złożonej deklaracji na zebraniu 12 września 2019r. za potwierdzeniem zwrotnym mailem przez e-dziennik.

OBOWIĄZKOWO DO SKORZYSTANIA Z KONSULTACJI ZOSTANĄ ZAPROSZENI RODZICE UCZNIÓW ZAGROŻONYCH OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI.

 

 

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice