XI Gminny Konkurs Języka Angielskiego „SUPER BRAIN"

XI Gminny Konkurs Języka Angielskiego „SUPER BRAIN"

 • Regulamin XI Gminnego Konkursu Języka angielskiego ”SUPER BRAIN”

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego  ”SUPER BRAIN” jest Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Branicach.

 

PATRONAT HONOROWY nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Branice.

 

CELE KONKURSU:

 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się.
 • Rozwijanie umiejętności językowych.
 • Umożliwienie uczniom sprawdzenia stopnia opanowania słownictwa.
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

UCZESTNICY:

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Branice. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII.

 

FORMA KONKURSU:

 

Test konkursowy składać się będzie wyłącznie ze  słownictwa:

1. People.  2. Houses. 3. School. 4. Work. 5. Family and Social life. 6. Food.

7. Shopping and services. 8. Sports. 9. Health. 10. Nature.

Pliki ze słownictwa do pobrania  na szkolnej stronie internetowej.

 

Etap 1 - szkolny.

Przeprowadza każda szkoła indywidualnie do 30 kwietnia 2021r.

Uczniowie, którzy otrzymają 75% i powyżej możliwych do uzyskania punktów, przechodzą do  2 etapu - gminnego.

Etap 2 - gminny.

Etap gminny odbędzie się 12 maja 2021r. Miejsce konkursu: Urząd Gminy w Branicach.

Czas trwania konkursu: 60 minut.

 

Kartę zgłoszeniową uczestników do etapu gminnego (załącznik nr 1) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@spbranice.pl lub na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach, ul. Szkolna 8, 48-140 Branice.

 

Nagrody:

 1. Uczniowie, którzy uzyskali 1-3 miejsce w konkursie. otrzymują nagrody.
 2. Dyplomy i pamiątki za uczestnictwo w konkursie.
 3. Oceny z przedmiotu.

 

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie powołana do tego niezależna komisja.

Wszelkie informacje na temat konkursu będą przekazywane zainteresowanym drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

p. Beata Nowak – Urząd Gminy w Branicach.

p. Karolina Świerkosz – sekretariat szkoły  tel. 77 4860910.

p. Tadeusz Krupa – nauczyciel języka angielskiego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Szkole Podstawowej u nauczyciela języka angielskiego oraz na szkolnej stronie internetowej.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 3. Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłoszenia wyników.

 

 

SUPER__BRAIN.doc

słówka_SUPER_BRAIN_-_1.pdf

słówka_SUPER_BRAIN_-_2.pdf

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice