Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Wpisany przez Administrator niedziela, 06 września 2020 14:26

W roku szkolnym 2020-2021 w mury naszej Szkoły Podstawowej w Branicach wstąpiło 20 nowych uczniów. Wychowawczynią tej grupy została pani Jadwiga Misiurka.

Więcej: >>

 

Procedury nauczania w SP Branice obowiązujące od 1 września 2020r.

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 sierpnia 2020 16:15

Procedury nauczania w okresie pandemii covid-19 w Szkołe Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach obowiązujące od 1 września 2020r.

   

Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego w szkole podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach

Wpisany przez Administrator czwartek, 27 sierpnia 2020 19:15

OD 1 WRZEŚNIA DO ODWOŁANIA W TRAKCIE DOWOZU/ODWOZU UCZNIÓW ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH SZKOŁY OBOWIĄZUJE NAKAZ OCHRONY UST I NOSA

ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA ZOSTAJE DZIAŁALNOŚĆ SKLEPIKU SZKOLNEGO

OD 1 WRZEŚNIA ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA W GODZINACH 6.45-15.30

Więcej: >>

   

List MEN do Uczniów i Rodziców - aplikacja ProteGO Safe

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 24 sierpnia 2020 09:36

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

Więcej: >>

   

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Wpisany przez Administrator czwartek, 02 lipca 2020 19:05

Było inaczej – niepowtarzalnie i nietradycyjnie. Zamaskowani, zdezynfekowani i ze zmierzoną temperaturą wchodziliśmy do szkoły. Po świadectwa przyjechali tylko ci, co bardzo chcieli osobiście je odebrać.

Więcej: >>

   

Strona 3 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice