Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

X Gminny Konkurs Języka Angielskiego „SUPER BRAIN"

Wpisany przez Administrator środa, 05 lutego 2020 14:56

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII oraz uczniów klas młodszych zainteresowanych nauką języka angielskiego. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorowi Konkursu (mgr Tadeusza Krupy)

Więcej: >>

 

STO LAT dla Babci i Dziadka

Wpisany przez Administrator środa, 15 stycznia 2020 14:38

21.01.2020r. serdecznie witaliśmy w naszej szkole Babcie i Dziadków. Wyjątkowe życzenia z okazji Ich Święta składali wnukowie z klasy 1a i 1b oraz zespół SZAG i harcerze Promyki. Wyrazem wdzięczności, miłości były wiersze, piosenki oraz laurki i czekoladki.

Więcej: >>

   

Gminny etap konkursów przedmiotowych zakończył się 20.01.2020r.

Wpisany przez Administrator sobota, 18 stycznia 2020 17:38

Wszystkie konkursy obejmowały zakres materiału przewidziany dla klas ósmych, a mimo tego naszą szkołę reprezentowali głównie uczniowie klas siódmych. Jedynymi przedstawicielami klas ósmych byli Kacper Ciastoń kl.8A i Alicja Chojnacka kl.8A.

Więcej: >>

   

Betlejemskie Światło Pokoju – 2019

Wpisany przez Administrator piątek, 20 grudnia 2019 13:46

Światło daje moc" – to hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju.
Jak co roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia trafia do branickiej społeczności Betlejemskie Światło Pokoju.

Więcej: >>

   

Brązowy medal w Finale Wojewódzkim w Unihokeja Chłopców

Wpisany przez Administrator wtorek, 10 grudnia 2019 22:46

Kolejny finał i kolejny medal przywieźli uczniowie naszej szkoły. Tym razem chłopcy  z rocznika 2005 – 2006 (kl. VII – VIII) zdobyli brązowy medal w Finale Wojewódzkim w Unihokeja Chłopców, który odbył się 5 grudnia 2019 r. w Niemodlinie.

Więcej: >>

   

Strona 5 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice