Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

"Tajemniczy ogród" – spektakl teatralny

Wpisany przez Administrator czwartek, 16 kwietnia 2020 09:35

Dnia 5 marca uczniowie klas V wraz z opiekunami (p.E.Czyszczoń, p.R.Szpak i p.A.Lisiak) uczestniczyli w spektaklu "Tajemniczy ogród" w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Więcej: >>

 

Zapytanie ofertowe - Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Branicach

Wpisany przez Administrator czwartek, 28 maja 2020 21:55

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach zaprasza do złożenia ofert. Przedmiot wykonania zamówienia:
Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Branicach

Więcej: >>

   

Rozpoczęliśmy rekrutację do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Wpisany przez Administrator środa, 25 marca 2020 18:15

Szanowni Rodzice,
rozpoczęliśmy rekrutację do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

W zakładce Dla rodziców->rekrutacja udostępniamy Państwu druki o przyjęcie dziecka do szkoły, które należy pobrać i wypełnić.

Więcej: >>

   

KORONAWIRUS - informacje

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 marca 2020 18:29

W związku z zagrożeniem wywołanym KORONAWIRUSEM i ze zwiększonymi zachorowaniami na grypę zamieszczamy garść przydatnych informacji oraz apelujemy do RODZICÓW, by pozostawiać W DOMU DZIECI JUŻ Z POCZĄTKOWYMI OBJAWAMI CHOROBOWYMI.

Więcej: >>

   

Wiśnicz, Bochnia, Pszczyna - wycieczka klas 7 i 8

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 lutego 2020 12:36

Przez Wiśnicz, Bochnię i Pszczynę – taka była trasa wycieczki szkolnej klas ósmych i siódmych. 05–06 lutego 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Branicach wzbogacili swoją wiedzę o życiu ludzi zamożnych w minionych epokach.

Więcej: >>

   

Strona 4 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice