Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

Uwaga uczniowie - zmiana domeny logowania do OFFICE365

Wpisany przez Administrator sobota, 24 października 2020 13:21

W dniu 24.10.2020 roku nastąpi zmiana domeny kont uczniowskich w Office365 (teams, word itd).

Dotychczasowa nazwa domeny: @spbranice.onmicrosoft.com zostanie zmieniona na @spbranice.pl

Do Office365, aplikacji TEAMS na komputerach, smartfonach logujemy się za pomocą nowej nazwy np. Jan.Kowalski@spbranice.pl (X.Z@spbranice.pl - X-imię, Z-nazwisko)

Hasła dotychczasowe zostają zachowane! Wszystkie zapisane dane również.

 

Uroczyste zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego

Wpisany przez Administrator piątek, 16 października 2020 11:08

15 pażdziernika 2020r. odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Rady Samorządu Uczniowskiego.

Więcej: >>

   

„Pod biało-czerwoną” – zapraszamy do udziału w akcji!

Wpisany przez Administrator środa, 07 października 2020 11:32

Zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Więcej: >>

   

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych III”

Wpisany przez Administrator wtorek, 22 września 2020 12:33

HightSlide image link creator

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 października br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021.

Więcej: >>

   

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 września 2020 11:58

23 września 2020r. (środa) odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Branicach. Zgłoszenia kandydatów do wtorku, 15 września 2020r.

Więcej: >>

   

Strona 2 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice