Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

Wykaz przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 26 sierpnia 2019 15:54

Wykaz przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach w roku szkolnym 2019/2020

Więcej: >>

 

Klasy ósme i siódme w Zakopanem 03-05.06.2019 r.

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 czerwca 2019 13:33

Pogoda była wymarzona - ani za ciepło, ani za zimno. Całe piękno Tatrzańskiego Parku Narodowego oszałamiało nasze zmysły.

Więcej: >>

   

Wyjazd klas trzecich gimnazjum do Warszawy, - 21-22.05.2019r.

Wpisany przez Administrator niedziela, 02 czerwca 2019 20:27

Wycieczka gimnazjalistów do stolicy kraju przeszła już do historii. Był intensywny program, dużo słońca, emocje i przede wszystkim dobra atmosfera.

Więcej: >>

   

Sukcesy branickich recytatorek

Wpisany przez Administrator niedziela, 02 czerwca 2019 19:29

Sukcesy uczennic z Branic w dziedzinie recytacji stały się już niemal tradycją. Nie oznacza to jednak, że każda kolejna edycja zmagań w zakresie „żywego słowa” jest mniej ekscytująca lub że zwycięstwa już nie cieszą.

Więcej: >>

   

XIX Festiwal Kultury Powiatowej Branice 2019

Wpisany przez Administrator sobota, 01 czerwca 2019 17:24

XIX Festiwal Kultury Powiatowej Branice 2019 dla wokalistów i zespołów wokalnych SP Branice zakończył się powodzeniem. 7 i 8 maja odbył się Konkurs Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej w Głubczycach.

 

Więcej: >>

   

Strona 8 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice