Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

GŁÓWKA PRACUJE – wielki finał

Wpisany przez Administrator wtorek, 08 października 2019 16:22

04.10.2019 r. – tego dnia cała Szkoła Podstawowa w Branicach tętniła tabliczką mnożenia. Świętowano IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Więcej: >>

 

Dzień Chłopca - 2019

Wpisany przez Administrator środa, 02 października 2019 21:02

30 września 2019r. w naszej szkole zorganizowano dyskotekę na długiej przerwie obiadowej z okazji Dnia Chłopca. Najpierw była piosenka STO LAT w wykonaniu dziewczynek, a następnie zabawy, śpiewy i pląsy przy muzyce.

Więcej: >>

   

Złote Gody - 2019

Wpisany przez Administrator piątek, 27 września 2019 17:46

25 września 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Branicach odbyła się uroczystość Złotych Godów par małżeńskich, które pięćdziesiąt lat trwają przy złożonej sobie przysiędze małżeńskiej.

Więcej: >>

   

Święto Plonów w Uciechowicach

Wpisany przez Administrator czwartek, 05 września 2019 17:28

Na Gminnych Dożynkach w Uciechowicach 1 września 2019 roku zaprezentował się również zespół wokalny SZAG starszy i młodszy oraz solistki.

Więcej: >>

   

Zbiórka makulatury

Wpisany przez Administrator czwartek, 03 października 2019 17:13

Od 3 października 2019r. rusza akcja zbierania makulatury. Zbiórka potrwa do 10 października 2019r. Prosimy o zapakowanie makulatury w kartony oraz podpisanie ich - imię i nazwisko dziecka, klasa.

Więcej: >>

   

Strona 7 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice