Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

Dzień Pluszowego Misia

Wpisany przez Administrator czwartek, 28 listopada 2019 21:43

Jak co roku 25 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Pluszowego Misia. Wielu uczniów wzięło udział w tym radosnym święcie przygotowanym przez świetlicę szkolną oraz bibliotekę.

Więcej: >>

 

Święto Niepodległości

Wpisany przez Administrator niedziela, 10 listopada 2019 17:11

W piątek 8 listopada 2019r. uczniowie naszej Szkoły obchodzili uroczyście 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Więcej: >>

   

Niecodzienna lekcja muzyki

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 października 2019 01:10

W sobotę 26 października w naszej miejscowości odbył się wspaniały koncert z udziałem chóru Hochschule für katholische Kirchenmusik & Musikpädagogik z Regensburga oraz orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Opolu.

Więcej: >>

   

Alarm przeciwpożarowy

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 października 2019 01:09

25 października 2019 roku to dla naszej szkoły data, kiedy to wszyscy uczniowie nauczyciele i personel niepedagogiczny musieli opuścić mury szkoły aby sprawdzić nasze procedury, podczas próbnego alarmu przeciw pożarowego.

Więcej: >>

   

Skolne życzenia - Dzień Edukacji Narodowej 2019

Wpisany przez Administrator wtorek, 15 października 2019 19:49

11 pażdziernika 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy IIIa i IIIb pod kierunkiem wychowawczyń przygotowali montaż słowno–muzyczny pt. „Szkolne życzenia".

Więcej: >>

   

Strona 6 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice